Project: Centreermachine

Centreermachine
Van Grinsven Metaalbewerking is al in een vroeg stadium door onze klant betrokken bij een procesprobleem.  Dit procesprobleem is door ons geanalyseerd en er zijn principe-oplossingen aangedragen.  Op basis daarvan is een complete machine ontwikkeld en gebouwd.  
Eindresultaat voor levering aan de klant is een volledig geassembleerde machine.


Van principeschets tot complete machine!

Vanuit diverse principeschetsen ontstaat een 3D model dit model wordt samen met de klant letterlijk van alle kanten bekeken.
Na goedkeur volgen de productietekeningen. Op basis van deze tekeningen worden alle onderdelen gefabriceerd.

Detail van de toegepaste parallelgeleiding:
Detail van de toegepaste parallelgeleiding.

Detail van het toegepaste balanssysteem:
Detail van het toegepaste balanssysteem

Het eindresultaat: een volledig geassembleerde machine:
Centreermachine