Renovatie stationtunnel Leiden

Batec Betonrenovatie heeft ons voor dit werk benaderd mede omdat van Grinsven veel disciplines in eigen huis heeft. In dit project liepen we tegen zaken aan die snel en adequaat moesten worden aangepakt.

Een verkeerstunnel kan telkens maar voor een bepaalde periode worden afgesloten en dan telkens maar in één richting. De beide tunnelbuizen zijn, ten opzichte van elkaar, een fractie anders uitgevoerd zodat we met veel maatverschillen zijn geconfronteerd. Niet alles was vooraf exact te bepalen.

Uiteindelijk klopte alles tot op de millimeter en kon de gemeente Leiden exact op het afgesproken moment de tunnel weer openstellen voor het drukke verkeer.